I vedtektene for raselaget står det at årsmøte skal gjennomføres annet hvert år, herunder valg av styre. Det skulle vært gjennomført årsmøte i 2020, men dette ble ikke gjennomført på grunn av covid-19. Styret i raselaget har til hensikt å gjennomføre årsmøtet i august i år. Tidspunkt vil bli publisert i løpet av juni. 

Selv om mange sannsynligvis er vaksinert i august, er situasjonen i Trøndelag så uavklart per dags dato, at vi ønsker å gjennomføre årsmøtet på Teams denne gangen. Vi håper at situasjonen i 2022 er bedre, slik at det kan gjennomføres et fysisk møte i Trøndelag, slik som vanlig.