Grå trøndersau er definert som en egen rase med rasekode 17 i Sauekontrollen. For å få rasegodkjent sauer er det flere krav som må oppfylles:

  • Du må kunne dokumentere stamtavlen til dyret minimum 3 generasjoner bakover.
  • Dyret skal være minimum 7/8 grå trønder. 
  • Dyr må være tilnærmet eller lik rasebeskrivelsen av grå trøndersau
  • Du må være medlem av Sauekontrollen

Rasegodkjenning er kriteriet for å få utbetalt produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser som for tiden er kroner 310 per voksne dyr per år. 
Ta kontakt med leder eller sekretær i raselaget dersom du ønsker å få rasegodkjent sauene dine.