Årsmøteinnkalling for Hedmark gjeterhundlag

Tid: Lørdag 3. februar kl. 11.00

Sted: Østerdalsstua på Tiuren kro, Koppang.


 

Saksliste for årsmøte 2017:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av møteleder.

​                   a) Valg av møtesekretær

​​                 b) Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll, sammen med leder.

 

3) Årsmelding

4) Regnskap

5) Fastsettelse av kontingent

6) Innkomne saker

                a) Arbeidsplan og budsjett

                b) Valg

Årsmelding og regnskap legges fram på årsmøtet.

Innkomne saker meldes til styret.

Si gjerne fra om du kommer, dette med tanke på servering.

Kontaktperson for årsmøtet er: Jo Agnar Hansen mobil. 91844695. Epost.tika@tika.no


Med hilsen

Styret i HGL