Årsmøteinnkalling for Hedmark gjeterhundlag

Tid: Søndag 8. Februar kl.11.00

Sted: Myklegård i Løten

 

 

 

Saksliste for årsmøte 2014:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Valg av møteleder.

  1. Valg av møtesekretær

  2. Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll, sammen med leder.

    

 3. Årsmelding

 4. Regnskap

 5. Fastsettelse av kontingent

 6. Innkomne saker

 7. Arbeidsplan og budsjett

 8. Valg

 

 

Stemmerett har de som står som medlem i HGL 2014 og medlem i Hedmark Sau og Geit 2014.

Enkel servering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Med hilsen

Styret i Hedmark Gjeterhundlag