Det er veldig hyggelig om vi klarer å samle folk fra hele Hedmark fylket på en dag som dette.

Vi bor i Norges største fylke, og det er langt å reise for å gjøre noe gjeterhundrelatert sammen. Og sommeren gjennom er vi opptatt hvert med sitt, med sauer, slått og noen har rovdyrangrep.

Nå er de fleste sauene sanka inn for i år, og vi kan begynne å spandere tid på sosiale sammenkomster før vinteren er over oss. Og mange hunder og førere er gjerne i god form etter mye arbeid i sauesankinga.

Det er fint å ha et mål med gjeterhundtreninga gjennom året. Fylkesmesterskapet kan være et sånt mål.

Vi arrangerer både klasse 1, 2 og 3, så det skal være et tilbud for alle. Og vi får en sjanse til å hilse på hverandre, og ikke minst hilse på om det er noen nyoppstarta eller nyinnflytta til fylket.

Det blir en uhøytidelig prøve der terskelen skal være lav for å melde seg på.

Håper å se DEG på fylkesmesterskapet 30. september 2017

 

Påmelding og spørsmål til prøven til Jo Agnar Hansen 918 44 695