Leder Jo Agnar Hansen    
E-post tika@tika.no      Telefon: 918 44 695
       
Nestleder      
E-post:   Telefon:  
       
Sekretær      
E-post   Telefon:  
       
Kasserer      
E-post:   Telefon:  
       
Styremedlem      
E-post:   Telefon