Salg av granska værer for 2022 starter 19/10. Det er spælsau som er først ute. NKS kommer ila uke 42/43.

Værsalg for 2022 kan du se her.