Egis har nå lagd en modul der bredda på det opprinnelige taket er klemt sammen til 3,1 m og da blir høgda 1,3 m på det høyeste slik at det er mulig for både søyer og lam å krype undet taket. Dybden på modulen er 2,3 m. Det er brukt impregnert materiale til innvendig ramme. Denne modulen tar han 2500 kr for. Det er også mulig å tilpasse med andre mål.

Leskur produseres på bestilling og de første som bestiller får det momsfritt inntil Egis når moms-grensa så her er det bare å skynde seg. Kontakt Egis på mobil 94879569 eller Solfrid på mobil 90541859

Leskur til sau ser vi klart behov for etter denne våren med ekstremt mange dager med varme hvor dyra slter med å finne skygge. I Sau og Geit nr. 3/18 er det fokus på at dyr på beite utenom utmarksbeitesesongen skal ha leskur eller lignende der det er plass til alle dyra samtidig. Les artikkelen "Ikke slipp for tidlig på beite" her.