Årsmøtet starter med fagforedraget til Odden kl. 19.30 og årsmøtesakene deretter.

 SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive møteprotokollen.
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg
  1. Leder for 1 år. På valg: Toril Hårdnes
  2. 2 styremedlemmer for 2 år.
   1. På valg: Ola Flaten og Lars Ola Johnsen
   2. Ikke på valg: Sigmund Paaske og Britt Guri Nordtun
  3. 3 varamedlemmer til styret for 1 år
   1. På valg: 1. Birger Steihaug, 2. Torill Flaten, 3. Toril Rugtveit
  4. 1 medlem av valgkomité for 3 år
   1. Solfrid Brandvoll, valgt 2016, på valg 2019
   2. Guri Grimsgård, valgt 2017, på valg 2020
   3. Lars Terje Nyhus, valgt 2018, på valg 2021
  5. Revisorer for 2 år.
   1. På valg: Knut Magnar Holmen, vara: Lars Ernst Jonsmoen
   2. Ikke på valg: Anders Steien, vara: Ole Johan Utgaard
  6. Utsendinger til årsmøtet i Hedmark Sau og Geit
  7. Godtgjørelse til tillitsvalgte
    
 5. Strategi- og arbeidsplan
   
 6. Drøfting av fylkessammenslåing
   
 7. Spørreundersøkelse til lokallag
   
 8. Innkomne saker
   
 9. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, sendes styret inn 23. januar.

Frasigelser av verv sendes valgkomiteen inn 23. januar.

 

Årsmelding og regnskap 2018 leses her.