Randi Brænd står for informasjonen fra Landbrukskontoret.

Sakliste for årsmøtet leses her

Frist for frasigelse av verv og innsending av saker til årsmøtet er tirsdag 23. januar.

Årsmelding og regnskap

Bevertning. Vel møtt!

 

Styret i Alvdal Sau og Geit

 

Alvdal Sau og Geit tilbakela 70 år 22. november 2017