Årsmøtet avholdes i kantina på Storsteigen videregående skole kl. 19.30.

SAKLISTE

 1. Åpning, godkjenning av innkallinga. Valg av møteleder og 2 personer til å signere møteprotokollen.

 2. Årsmelding 2016

 3. Regnskap 2016

 4. Valg

  1. Leder for 1 år. På valg Toril Hårdnes
  2. 2 styremedlemmer for 2 år.
   1. På valg: Ola Flaten og Lars Ola Johnsen
   2. Ikke på valg: Inger Os Måntrøen og Sigmund
  3. 3 varamedlemmer til styret for 1 år
   1. På valg: Lars Ernst Jonsmoen, Birger Steihaug, og Torill Flaten
  4. 1 medlem av valgkomité for 3 år
   1. Tor Eggestad, valgt 2014, på valg 2017
   2. Christian Lopez, valgt 2015, på valg 2018
   3. Solfrid Brandvoll, valgt 2016, på valg 2019
  5. Revisorer for 2 år.
   1. På valg: Knut Magnar Holmen, vara: Lars Ernst Jonsmoen
   2. Ikke på valg: Anders Steien, vara: Ole Johan Utgaard
  6. Utsendinger til årsmøtet i Hedmark Sau og Geit
 5. Innkomne saker
 6. Eventuelt

Etter årsmøtesakene vil Olav Kolltveit fra veterinærkontoret informere kort om rutiner rundt vaksinering og parasittbehandling av sau.

Enkel servering. Vel møtt!

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet oversendes styret innen 17. januar

Frasigelse av verv rettes til valgkomitéen ved Tor Eggestad innen 17. januar.

Årsmelding og regnskap blir lagt ut senest 18. januar.

 

Styret i Alvdal Sau og Geit