Saksliste:

·       Godkjenning av innkalling

·       Valg av møteleder

·       To personer til å skrive under møteprotokoll

·       Årsmelding

·       Regnskap

·       Budsjett

·       SNO’s oppsigelse av Geir Skillebekk

·       Valg

 Frasigelser av verv må gjøres skriftlig til Valgkomiteen v/Simen Andre Strømsøyen senest 1. mars.

Det vil bli kaffe og ”biteti” og mulig litt faglig påfyll.

 

Alvdal Sau og Geit

v/Simen Steigen