Møtet foregår i kantina på Storsteigen videregående skole.

Årsmelding og regnskap 2014

SAKLISTE

 1. Åpning. Godkjenning av innkallinga. Valg av 2 stk. til å underskrive møteboka.
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg
  1. Leder for 1 år. På valg Gudmund Stalund
  2. 2 styremedlemmer for 2 år. På valg Ola Flaten og Lars Ola Johnsen ,  Ikke på valg: Inger Os Måntrøen og Sigmund Paaske
  3. 3 varamedlemmer til styret for 1 år. På valg: Lars Ernst Jonsmoen, Birger Steihaug, og Torill Flaten.
  4. 1 medlem av valgkomité for 3 år (etter forslag fra årsmøte). Valgkomitéen består av Trond Randmæl valgt 2012, leder, Per Arne Gulløien valgt 2013, Tor Eggestad, valgt 2014
  5. Revisorer for 2 år. På valg Knut Magnar Holmen, vara: Lars Ernst Jonsmoen. Ikke på valg: Anders Steigen, vara: Ole Johan Utgaard
 5. Innkomne saker

 

Frasigelse av verv rettes til valgkomitéen ved Trond Randmæl, e-post: itral@online.no innen  4. februar.

Etter årsmøtesakene vil Toril Hårdnes informere om den nye Sauekontrollen.

Enkel servering. Vel møtt!

 

Styret i Alvdal Sau og Geit