Møtet foregår i kantina på Storsteigen vgs.

Årsmelding

Regnskap

 

SAKLISTE

 1. Åpning, godkjenning av innkallinga. Valg av 2 stk til å underskrive møteboka.
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg
 • a) Leder for 1 år. På valg Tor Eggestad
 • b) 2 styremedlemmer for 2 år. På valg Inger Os Måntrøen og Sigmund Paaske
  • Ikke på valg: Ola Flaten og Gudmund Stalund.
 •  c) 3 varamedlemmer til styret for 1 år.
  • På valg: Birger Steihaug, Ola Lilleeggen og Torill Flaten.
 • d) 1 medlem av valgkomité for 3 år (etter forslag fra årsmøte)
  • Valgkomitéen består av Hanne K Strypet leder
  • Trond Randmær valgt 2012
  • Per Arne Gulløyen valgt 2013

       5. Innkomne saker

Frasigelse av verv rettes ti valgkomitéen ved Hanne K Strypet 2582 Grimsbu innen 11. februar.

 

Etter årsmøtesakene vil Ola Flaten vise forskningsresultater angående driftsøkonomiske forskjeller mellom Spælsau og Norsk Kvit Sau.

Enkel servering. Vel møtt!

 

Styret i Alvdal Sau og Geit