Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent og kan leses her.

Toril Hårdnes ble valgt som ny leder for 1 år.

Inger Os Måntrøen og Sigmund Kveberg Paaske ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.

Årsmøtetreferatet kan leses her.

Etter årsmøtet orienterte Erling Skurdal fra Nortura om markedssituasjonen på sau.