Han vil snakke om innmarksbeite både vår og høst inkludert raigrasbeite. Dessuten vil han ta for seg utmarksbeite. Næringsinnhold i planter og hvordan dette kan påvirke sanketidspunkt vil han også sjå litt på.

 

Raigras gir godt betalt

Norsk landbruk 12/2-2011