Wyn vil komme omtrent på samme tid som i fjor, antakelig litt før. Det vil si ca. månedsskiftet februar/mars.

 

Ola Flaten er styrets kontaktperson for fostertellinga. De som ønsker å være med på fostertelling sender melding på e-post ola.flaten@nilf.no eller mobilnr. 975 92 111 innen 20/2-14, men gjerne før. Du kan også si i fra på årsmøtet.

Me treng opplysninger om ca. antall søyer til fostertelling og mobilnr. Gi beskjed hvis det er tidspunkt som ikke passer.

 

Vennlig helsing

Ola Flaten

For styret