Det møtte 12 medlemmer på årsmøtet. Lars Ola Johnsen valgt inn som styremedlem for 1 år. Sigmund Kveberg Paaske og Inger Os Måntrøen ble gjenvalgt for 2 år.

Styret i Alvdal Sau og Geit 2014

 

Etter årsmøtesakene viste Ola Flaten forskningsresultater angående sammenligning av Spælsau og Norsk Kvit Sau.