Etter initiativ av Liv Gjermundshaug Thoresen, leder i Alvdal Høyre, møttes vi oppå Sjulhusvangen tirsdag 20. september i strålende høstvær med flotte muligheter til å profilere seter- og kulturlandskapet.

Fra styret i Alvdal Sau og Geit deltok leder Toril Hårdnes og nestleder Lars Ola Johnsen og fra Tron-Kvebergkjølen Beitelag stilte leder Ole Johan Utgaard. Alvdal Høyre stilte også med flere medlemmer som prata varmt for viktigheten av landbruket med lokalprodusert mat og kulturlandskap. Politikerne tok med seg en del innspell som de lovde å bringe videre opp i systemet.

Et viktig moment som vi brakte videre var  framskynding av lisensjakta på jerv fra 10. september til 20. august når reinsdyrjakta starter. Ellers så tok vi opp problemer med avkorting og miljødirektoratet sin forskrift med paragraf som krever at rovdyrskader skal være regelmessig gjennom sesongen. Dette er klart et helt urimelig krav som må fjernes. For høg normaltapsprosent og problemer med å få godkjent låge nok normaltapstall la vi også fram.

Alvdal Midt i væla sin reportasje fra befaringa kan leses her.

Tonning Riise sin ytring om felling av 47 ulver kan leses her.

Foto: Ivar Thoresen, Alvdal midt i væla