Møtet arrangeres i kantina på Storsteigen kl. 19.00. Både storfe- og småfebrukere er velkommen på møtet.

Enkel servering. Velkommen!