Registrering av kadaver for henting gjøres på http://kadaver.norskprotein.no/. Innlogging gjøres med produsentnr. og landbrukspassord. I tillegg til gardens adresse må innsamlingsplassen legges inn som hentested. Innsamlingsplassen velges som henteplass i de 11 aktuelle ukene.

Innmelding er viktig for at vi skal få bilen til bygda og for at Norsk Protein skal få planlegge mest mulig kostnadseffektivt. Kostnadene dekkes ved trekk i kjøttkiloen hos alle leverandører. Kvittering for levering av kadaver til godkjent behandlingsanlegg ligger da på portalen til Norsk Protein.

Innsamlingsplasser

  • Alvdal Sau og Geit, Vestateveien, 2560 Alvdal
  • Sanketrøa til Kvitdalen, 2584 Dalholen
  • Folla Bru, 2580 Folldal
  • Kakkeløra, 2582 Grimsbu

Det blir i år ikke fast hentedag, men mandag og tirsdag blir det ikke henting. Innmelding bør skje innen tirsdag kl. 12 slik at det kommer med på lassplanlegging hos Norsk Protein for gjeldende uke. Det blir sendt ut SMS mellom kl. 12 og 18 for det som blir kjørt dagen etter. Kadaver kjøres dermed til innsamlingsplassen etter kl. 18 den dagen hentemelding er mottatt. Deponering før kl. 5 på hentedagen er også mulig.