Kåringa starter kl. 09 lørdag 22. september og pågår til kl. 15.00. Da blir det sløyfekåring utendørs for et større publikum.

Anders Svare fra Vågå kommer tilbake som dommer i år også. Nå har han med seg Ingrid Amrud. I tillegg stiller Anja Schott fra Tynset som dommeraspirant. 

Kåringsregler

Kåringsinnmelding  Logg inn for Saueholder

Info fra Værringen i Hedmark om kåringer og kjøp og salg av kåra værer: Her

 

Formidling av kåra værlam:

Direkte kontakt med oppdrettere eller avdelingslederne for avlsgruppene

NKS: Birger Steihaug, tlf. 909 45 333

Spæl: Toril Hårdnes, tlf. 416 31 205