Lørdag 17. september var det kåring av spæl hos Toril Hårdnes og Hans Bakke. Dommere var Pål Kjorstad og Odd Steinar Granheim fra Gudbrandsdalen som tidligere på dagen hadde vært på Os. Onsdag 21. september var det kåring av Norsk Kvit Sau hos Birger Steihaug. Dommer var Martin Opsal fra Ringsaker.

 

Rase Stilt Kåra
Spæl 20 17
NKS 30 20
Totalt 50

37

 

Spælbesetninger:

Olav Nyeggen
Toril Hårdnes og Hans Bakke

Ola Flaten og Valborg Kvakkestad

NKS-besetninger:
Tor og Liv Guri Eggestad
Ola Flaten og Valborg Kvakkestad
Birger Steihaug
Storsteigen v.g.s.

Simen og Marianne Strømsøyen