Årsmøtet foregår på Søberg Gård 28. januar kl. 19.30. 

Faglig fokus denne kvelden er anvendelse av sau- og lammekjøtt.

Sauebonde og lærer ved restaurant- og matfag ved Nord-Østerdal videregående skole, Dagny Strålberg Mills vil fortelle litt om skolens aktiviteter angående sau- og lammekjøtt.

Frist for frasigelser av verv: 14/1-20

Frist for å komme med saker til behandling på årsmøtet: 14/1-20

 

 SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen.
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg
  1. Leder for 1 år. På valg: Toril Hårdnes
  2. 2 styremedlemmer for 2 år.
   1. På valg: Sigmund Paaske og Britt Guri Nordtun
   2. Ikke på valg: Ola Flaten og Lars Ola Johnsen
  3. 3 varamedlemmer til styret for 1 år
   1. På valg: 1. Birger Steihaug, 2. Torill Flaten, 3. Toril Rugtveit
  4. 1 medlem av valgkomité for 3 år
   1. Guri Grimsgård, valgt 2017, på valg 2020
   2. Lars Terje Nyhus, valgt 2018, på valg 2021
   3. Anita Stenhaug Samuelshaug, valgt 2019, på valg 2022
  5. Revisorer for 2 år.
   1. På valg: Solfrid Brandvoll, vara: Ole Johan Utgaard
   2. Ikke på valg: Knut Magnar Holmen, vara: Lars Ernst Jonsmoen
  6. 3 medlemmer til gjeterhundutvalg for 1 år
  7. Utsendinger til årsmøtet i Hedmark Sau og Geit
  8. Godtgjørelse til tillitsvalgte
 5. Strategi- og arbeidsplan
 6. Drøfting av fylkessammenslåing
 7. Innkomne saker
 8. Eventuelt

 

Årsmeldinga for 2019 leses her

Alle gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!