Hentedager 2011:

4. mai

11. mai

18. mai

25. mai

1. juni

Kadaver leveres på oppsamlingsplassen fra tirsdagskvelden kl. 18.00 til onsdagsmorgen kl. 08.00. Det er viktig at øremerker er fjerna. Nyfødte lam kan leveres i papirsekker uten plast. Det er en fordel å strø på hydratkalk, stalosan o.l. på kadaveret. På oppsamlingsplassen er det ei postkasse hvor det kvitteres for leveringa. Kvitteringslapp blir da lagt i postkassa og kan hentes der. Uavhenta kvitteringer blir tatt inn av Gudmund Stalund (mob. 91339427) 5, juni og kan fås ved å kontakte han. Gudmund organiserer ellers det praktiske rundt oppsamlinga.