Ståle Eggestad og Tor Baugslien ble valgt inn som nye styremedlemmer for to år. Det ble litt diskusjon rundt arbeidsplanen før årsmøtedeltakerne testa lammekebaben som ble tilberedt av styremedlemmer.

Etter årsmøtesakene orienterte Dagny Strålberg Mills om arbeidet de gjør i forhold til å formidle kunnskap om saueproduksjon og tilberede varierte retter av sau- og lammekjøtt ved restaurant- og matfag ved Nord-Østerdal videregående skole. Alvdal Sau og Geit donerte i november et helt søyeslakt til skolen. To dager etter årsmøtet var det invitert gjester til blindtesting av lam og sau i ulike retter ved skolen. Det gjøres en flott innsats ved skolen for å nyansere påvirkninger dagens ungdom får i forhold klima, matvaresunnhet og landbruk.

Årsmøtereferatet kan leses her.

Oversikt over alle tillitsvalgte leses her.