Prøvetaking av søyer ble fra 1. mars overført fra Mattilsynet til Norsk Protein. Alle opplysningene overføres til Mattilsynet som fortsatt har overoppsyn med sjukdomsovervåkninga. Korrekt innmelding og prøvetaking er viktig for den enkeltes dokumentasjon og kvalitetssikring. Les mer her

Innlogging til kadaverinnmelding hos Norsk Protein her

Legg til ny henteadresse i bestillingsbildet

Navn: Alvdal Sau og Geit, Brennbakkmoen

Gate/vei: Finnbudalen

Poststed: 2560 Alvdal

 

Kadaver må meldes inn senest kl. 08.00 hentedag, men raskest mulig slik at vi er sikrere på at bilen kommer til innsamlingsplassen. Kadaver kan deponeres etter kl. 18.00 kvelden før henting. Vi har ikke tillatelse fra Mattilsynet til å ha oppsamling slik at det er viktig at dette overholdes.

Søyer/geiter det skal tas TSE-prøver av, legges på pall med hodet framover og lett tilgjengelig for prøvetaking. Øremerker skal være på dyret og dyret må være innmeldt med korrekt individnr. før innmeldingsfristen.

Det blir i år fast innkjøringsdag på tirsdager bortsett fra uka etter påske der innkjøring blir onsdag 24. april.

  • Onsdag 24. april
  • Tirsdag 30. april
  • Tirsdag 7. mai
  • Tirsdag 14. mai
  • Tirsdag 21. mai
  • Tirsdag 28. mai
  • Tirsdag 4. juni
  • Tirsdag 11. juni

Det er skilting til kadaverplassen fra krysset Skaret/Vardan. Plassen er på venstre side i bakken opp mot grustaket på Brennbakkmoen.