Etter en liten kampanje med e-post til medlemmene i Alvdal Sau og Geit på forsommeren klarte vi å endre ledelsen til kua i klar favør til sauen. Sauen fikk 36 % av stemmene og kua fikk 26 %. Andre dyr på lista var blant anna geit, hest og elg. Nå gjelder det at saueprodusentene setter si ære i å holde posisjonen på mange vis.

Alvdal midt i væla 25. august 2011