Geitebonde Ellen Marie Tangen framførte husdyrlokk, mens fylkeråd Åsa Gjestvang fikk æren av å åpne kubandet og erklære fjøsa for offisielt åpna.

Hedmark Sau og Geit er veldig glad for satsinga som gjøres på Storsteigen for småfeproduksjonen. Dette vil ha stor betydning for fagmiljøet og rekruttering til næringa. Sekretæren overrakte et krus med sau- og geitmotiv.

I tillegg til offisiell åpning av fjøset, var det åpen dag på skola med utstillinger av elevbedriftene sine aktiviteter. Hedmark Sau og Geit hadde stand i undervisningsbygget sammen med Nortura, TINE, Felleskjøpet og Alvdal Bondelag.

Les mer på nettsida Alvdal Midt i Væla

Foto: Toril Hårdnes

Foto: Ole Sylte Heggset, Alvdal Midt i Væla