Mellom 160 og 180 personer fra hele fylket fant veien til fjøsåpninga på Tronslien Gard. Lamnummer 60001 ble satt i øret på det nyfødte lammet som kom i perfekt tid til den store begivenheten. Det nye fjøset med plass til 450 søyer er et elementbygg fra Østerdal Tre som er lokalprodusert på Sætersmoen Sag i Alvdal. Tømmeret er hogd i gardsskogen. Fjøset har 2 langsgående forbrett. Det er installert fullforblander og distribusjonsvogn. Innredningsfrontene er sjølsnekra trefronter, mens de resterende grindene er metalgringer fra Knarrhult. Golvet er plastrister fra Fjøssystemer. Takstolene er kledd med kvitmala panel som git et lyst og trivelig rom. Innvendig er fjøset 16 x 61 m.

Styremedlemmer fra Hedmark Sau og Geit og Alvdal Sau og Geit hadde stand. Fylkesleder Martin Mostue overrakte et keramikk-krus med HSG-logo fra fylkes- og lokallaget. Fra Nortura hadde Erling Skurdal med et førstehjelpsskrin til nyfjøset.

Geir Olav Hagen, Erling Skurdal og Toril Hårdnes fra Nortura serverte hamburgere og grillpølser.

Utvendig er det et 6 x 45 m stort betongdekke under tak. 

Alvdal Midt i Væla har reportasje som kan leses her.

Nortura si omtale av fjøsåpninga leses her.