Me drar med (mini)buss frå Alvdal kl. 0730. Ankomst Staur blir ca. kl. 1100 (me eter lunsj før den tid).

Program på Staur: Vising av vedder (1-1,5 t) og fagprogram (1-1,5 t) med informasjon om arbeidet ved Staur seminstasjon, sæduttak osv. v/driftsleder Bjørn Erik Frislie.

Me får sjå (men ikke ta på) vedder av hovedrasene NKS og spæl, samt andre raser som pelssau, Nor-X og gammelnorsk sau om me ønsker det.

Middag på turen heimatt.

Turen er ikke bare av interesse for de som sjøl nytter semin i avlsarbeidet for sau, uavhengig av om en er med i værering eller ikke. Turen er også et bidrag til det faglige og sosiale miljøet.

Hver turdeltaker må betale en egenandel på kr 150 til transport. Lunsj og middag betales av den enkelte.

Velkommen!

Påmelding til Ola Flaten innen 17. oktober 2014 (men gjerne før)

e-post: ola.flaten@nilf.no ; mobil: 975 92 111

 

Styret i Alvdal Sau og Geit og Væreringene i Alvdal