Lasting av ullsekker skjer tirsdag 31/3 i tidsrommet kl. 16-18. Sekkene skal være merka med leverandørnr. og antall sekker i botn av sekkene.

De som leverer ull skal unngå håndhelsing og nærkontakt pga. korona-situasjonen. Det blir av myndighetene anbefalt en avstand på minst 1 meter mellom personer. Hver sauebruker leverer sin egen ull inn på kontaineren, men skal ikke bevege seg inn i kontainerne. Det kan derfor være en fordel at det stilles to personer fra hver gard iallfall for de med mange sekker.

Det må derfor påregnes at det tar noe lenger tid en tidligere, men dette er for å trygge den enkelte bonde og sjåføren så mye som mulig. Vær derfor nøye med å vente i bilen til det blir gitt signal og kjør raskt unna når avlessing er utført.

Hver enkelt må vurdere sin egen situasjon mtp om man er i en risikogruppe eller kan være en smittebærer. Det er viktig at også vi tar ansvar i den pågående dugnaden for å hindre smittespredning, og det er viktig at den enkelte bonde nå holder seg frisk til lamminga.