Husk å knyte sekkene tilstrekkelig og merking i henhold til Norilia sine krav. Vi har fast ordning med levering til Gol en gang i året omkring uke 15 slik at både høst- og vår-ull leveres samtidig. Nortura yter rentekompensasjon for høstulla slik at vi da har ei grei ordning som sparer loallaget for en del arbeid.

Det er ønskelig at alle som skal levere ull, kjører ulla i det oppsatte tidsrommet og hjelper til å lesse av egen ull og gjerne også kan hjelpe et par andre leverandører.