Opplasting ull skjer som tidligere år ved Alvdal Innkjøpslag. Vi har fast ordning med levering til Gol en gang i år omkring uke 15 slik at både høst- og vår-ull leveres samtidig. Nortura yter rentekompensasjon for høstulla slik at vi da har ei grei ordning som sparer oss for en del arbeid.

Les om merking av sekkene her.