Både høst- og vårull leveres. Husk å merke sekkene tilstrekkelig. Skriv gjerne leverandørnr. eller antall sekker under på sekkene.

Merking av ullsekker