Innsamlinga foregår ved Alvdal Innkjøpslag torsdag 4. april kl. 16.00 til 18.00.

Husk å knyte sekkene tilstrekkelig og merk sekken med leverandørnr. i Nortura og gjerne navn eller initialer. Antall sekker skrives på sekkene og gjerne under på sekkene der det er synlig når ullsekkene ligger stabla.

Alle som skal levere ull, kjører ulla i det oppsatte tidsrommet og hjelper til å lesse av egen ull og fint om et par andre leverandører også får hjelp slik at lessinga foregår raskt og effektivt.