Husk å knyte sekkene tilstrekkelig og merk sekken med leverandørnr. og gjerne navn eller initialer.

Vi har fast ordning med levering til Gol en gang i året omkring uke 15 slik at både høst- og vår-ull leveres samtidig. Nortura yter rentekompensasjon for høstulla slik at vi da har ei grei ordning som sparer loallaget for en del arbeid. Lag som leverer ull to ganger i året, får ikke fast leveringsuke og må regne med å levere vårulla sommerstid. Det er like gjerne logistikken med antall sekker som bestemmer om et lag har levering en eller to ganger i året.

Det er ønskelig at alle som skal levere ull, kjører ulla i det oppsatte tidsrommet og hjelper til å lesse av egen ull og gjerne også kan hjelpe et par andre leverandører.