Med støtte fra Fylkesmannen på kr. 1.500,- pr bjølle er det slettes ikke "gratis" å bruke disse bjøllene, over en 5 års periode står brukerne med ca. 40% av kostnadene. Her burde rovviltnemda gripe inn og forlange en større dekning fra fylkesmannen. Uten rovdyr (eller mindre) i Norsk natur hadde det ikke blitt innvestert i radiobjøller.
I Åmot ble det brukt  121 radiobjøller, det ble gjennfunnet 15 tikker tatt av bjørn og to tikker med jurbetennelse takket være radiobjøllene
                           Tikke med radiobjølle tatt av bjørn i Raufjellet i Åmot Kommune.