Gjeterhund kontakt i Åmot er Britt Bekkelund, ta kontakt med henne på telefon
920 57 627