Konstituerende møte ble avholt i Osvang, Osen den 25 november 1966. Det var 37 som deltok på møtet. Herredsagronom Nergaard ønsket de fremmøtte velkommen og redegjorde for kveldens program. Han gikk deretter videre med å forklare Norsk Sau og geitavlslags "normallov" for lokale lag. Dette ble brukt som videre diskusjonsgrunnlag for å danne Åmot Sau og Geitavlslag.  Han henstilte til møtedeltagerne  å gå inn for normalloven i den foreliggende form, og heller komme tilbake til eventuelle forandringer ved første ordinære årsmøte. Dette ble enstemmig vedtatt. Møtelederen refererte til innbydelsen fra Hedmark sau og geitavlslag til å sende en oppservatør til fylketslagets årsmøte på Tynset 26/11 1966.
En gikk deretter for å velge et styre for det nye laget. Valget fikk følgende utfall:

Formann:  Kjell Skjæret
Varamann: Ola Petter Holm
Styremedlem: Odd Brevik
Varamann: Oddvar Øien
Styremedlem: Jørgen Lilleholm
Varamann: Albert Bøhn
Styremedlem: Gunnar Alme
Varamann:  Johan Amundsen
Styremedlem: Steinar Skaret
Varamann: Ola Petter Holm
Revisor: Leif Hovind og Ole Nordby

Utsending til Årsmøte ble Kjell Skjæret, Varamenn ble Oddvar Øien og Ola Petter Holm.