Bjørn er den store skadegjører i vårt beiteområdet som ligger i "grønn sone". Vi har også jevnlig besøk av ulv som gir oss store tap av lam. Jerven som er den store skadegjøreren på landsbasis, har aldri vært det store problemet for oss. Men det er tydelig at jerven yngler i store tall og dermed trenger større områder, derfor har den i beitesesongen 2010 blitt et problem også for oss. Det er ikke det at rovdyra er problemet, men det er myndighetene som forvalter rovdyra på en fullstendig gal måte som skaffer oss disse problemene.