Erik Danielsen representerte laget på Fylkesårsmøtet i Elverum. Kåre Kleiva var invitert til årsmøtet for å fortelle litt om rettssaken han og Eli har ført. Kåre og Eli deltok på årsmøtemiddagen hvor de fikk tildelt blomster for innsatsen med rettssaken.