Norsk Protein har nå overtatt ansvaret for innmelding av husdyrkadaver. Les mer om den nye webbaserte ordninga her. Registrering av kadaver for henting gjøres på http://kadaver.norskprotein.no/ Innlogging gjøres med produsentnr. og landbrukspassord. I tillegg til gardens adresse må innsamlingsplassen legges inn som hentested. Listene på innsamlingsplassene utgår og innmelding gjøres raskest mulig etter levering hvis det ikke er gjort før levering. Kvittering for levering av kadaver til godkjent deponi ligger da på portalen til Norsk Protein.

Innsamlingsplasser

  • Alvdal Sau og Geit, Vestateveien, 2560 Alvdal
  • Sanketrøa til Kvitalen, 2584 Dalholen
  • Folla Bru, 2580 Folldal
  • Kakkeløra, 2582 Grimsbu

Åpningstida er innskrenka fordi Mattilsynet ikke kan gi tillatelse til å ha kadaver liggende hele dagen på en oppsamlingsplass. Gjeldende åpningstid er tirsdag kl. 18.00 til onsdag kl. 07.00 med unntak av 17. mai-uka der det blir en dag senere.

Det er viktig at alle respekterer åpningstidene. Det skal ikke ligge kadaver på oppsamlingsplassen i flere dager. Husk å fjerne øremerker og andre fremmedlegemer.

· Tirsdag 18/4

· Tirsdag 25/4

· Tirsdag 2/5

· Tirsdag 9/5

· Onsdag 17/5 NB!

· Tirsdag 23/5

· Tirsdag 30/5

· Tirsdag 6/6

· Tirsdag 13/6

· Tirsdag 20/6