ÅRSMØTE I KVIKNE SAU OG GEIT

PÅ SÆTER GÅRD

TORSDAG 3. JANUAR KLOKKEN 19.00

SAKSLISTE

1. Åpning.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

4. Fastsettelse av godtgjøring.

Dagens satser:

Leder: kr 3 500,-

Kasserer: kr 1 000,-

Scanning/Ullsjef kr 2 000,-

Leder gjeterhundnemda: kr 1 500,-

Kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Styrets forslag: Uendrede satser

5. Signeringsrett

Styrets forslag: Styreleder kan tegne laget alene.

6. Valg

I dag:

Leder: Mona M. Arntzen på valg

Kasserer: Odd Jarle Skogstad ikke på valg

Sekretær: Bjørnar Balstad på valg

Vara til styret: Helge Stai på valg

John Svergja på valg

Revisor 1 år: Harald Svergja på valg

Stein Arnt Stai på valg

Valgkomite:

Leder: Ella Dalsegg

Medlem 2 år: Jan Gunnar Botnan

Medlem 3 år: Endre Roald Stai

Ella går ut og nytt medlem velges for 3 år

Valg av utsending til årsmøte i fylkeslaget

7. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet må være styret, ved Mona M. Arntzen i hende senest torsdag 27. desember.

Frasigelse av verv må være valgkomiteens leder, Ella Dalsegg i hende senest torsdag 27. desember

Styret