Påmelding til Mona Arntzen 97 65 66 77 eller til mona1966@live.no innen 31. juli.

Kursdato kommer vi tilbake til når vi ser at vi har nok påmeldte til å arrangere kurset.