Marit M. og Arnstein Solem deltok på fagseminaret slik at det under årsmøtemiddagen var et Kvikne-bord. Jon Erling fikk den ære og takke for maten og ga forsamlinga inntrykk av av det er entusiasme for saueholdet på Kvikne.