Marit M. og Arnstein Solem, Halvor Mjøen og Håkon Innerdal i firmaet findmysheep.com er nå på markedet med sine satelitt-baserte elektroniske bjøller. De starta så smått med utviklingsarbeidet i 2009 og har nå et produkt for salg i markedet. Denne e-bjølla vil være et godt alternativ i beiteområder der mobildekninga er dårlig og betyr at langt flere beitebrukere vil kunne nyttiggjøre seg elektronisk sporing.

Østlendingen 20. november 2012

Østlendingen 8. oktober 2012

Østendingen 1. juni 2012