Dark Overlay

Lokallagsstyre Kvikne Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Thor Ingvald Hansen Leder 476 45 836
Leif Olav Nergaard Nestleder 911 74 046
Odd Jarle Skogstad Kasserer 992 48 160