Rovviltpolitikken som praktiseres fra forvaltningen skaper stor frustrasjon blandt beitebrukere over hele landet. Når Løten og Vang Beitelag går til anmeldelse av Klima og Miljøverministeren ligger det en lang historie bak. Beitelaget har i en årrekke hatt store tap på utmarksbeite grunnet rovdyr. De siste åra har laget hvert år søkt forvaltningen om uttak av fredet rovvilt før beiteslipp når Statens Naturoppsyn har dokumentert deres tilstedeværelse i lagets beiteområder. Etter rovviltforliket i Stortinget fra 2011 som gav retningslinjene for det som skal være dagens rovdyrpolitikk har beitebrukerne i Løten og Vang vist til forlikets punkt 2.2.19.(Det skal ikke være rovdyr som utgjør et skadepotensiale i prioriterte beiteområder). Punktet om at saker skal behandles raskt slik at de ikke mister sin aktualitet har vi nå sett eksempler på at forvaltningen noen ganger er i stand til og overholde hvis det blir nok publisitet.

Løten og Vang Beitelag har tidligere opplevd at slike saker har tatt bortimot atten måneder å få endelig svar på.  Søknaden til Miljødirektoratet om uttak av jerv som ble sendt i mars 2015 ble avslått i juni samme år. Beitelaget påklaget vedtaket og selv etter to purringer er det enda ikke kommet noe tilsvar på denne saken. Ny søknad sendt til Miljødirektoratet om uttak av jerv i samme område. Søknaden fra 2016 har nå overgått forvaltningsloven sin tidsfrist med gått mål. Sakene mister sin aktualitet og forvaltningen setter beitebrukerne i en kinkig klemme. Statens Naturoppsyn har gjentatte ganger dokumentert fredet rovvilt i prioritert beiteområde. Beitelaget forholder seg til gjeldende regelverk og krever den potensielle skadegjøreren fjernet. Dyrevelferd settes her tilside ved at forvaltningen ikke overholder tidsfrister som er generelle for all offentlig saksbehandling.

Det hele settes i et særskilt underlig lys når et nabobeitelag får innvilget et uttak av bjørn og avslag på uttak av bjørn nummer to i løpet av to uker.

Ser ut til at det  hjelper det med litt push og publisitet for å få ting på gli.

Løten og Vang Beitelag vil forfølge sakene siden det ikke kan aksepteres trenering og regelbrudd fra forvaltningen på bekostning av dyrevelferden.