Årsmøtet gikk av stablen som annonsert. 23 stemmeberettigede møtte + 7 til siden Beitelaget hadde årsmøte samtidig. Valgene er gjenspeilet under styret, og årsmeldinga ligger under årsmeldinger.